Startpagina
Privacy

Privacy

Bij SIM respecteren we de privacy van iedereen die onze website bezoekt en doen we ons uiterste best om uw privacy en de gegevens die u aan ons bekend maakt te beschermen.

Wij zullen nooit gegevens van bezoekers van onze website doorgeven of verkopen aan anderen voor commercieel gebruik.

Hieronder vindt u ons privacybeleid. Dit is bedoeld om u inzicht te geven in de manier waarop wij de informatie die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken.

Verzamelen van informatie
Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie (hiertoe kunnen uw naam en e-mail adres behoren) om:

  • uw ervaring van www.simpc.nl te personaliseren
  • feedback en informatie die u heeft verstrekt te verwerken
  • onze verplichtingen in verband met een eventuele overeenkomst die u met ons heeft gesloten uit te voeren of anderszins toe te passen
  • problemen met goederen of diensten die wij aan u geleverd hebben te voorkomen of op te lossen
  • producten of diensten te creëren die in uw behoeften zouden kunnen voorzien

Wij verzamelen ook persoonlijke gegevens wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, meewerkt aan enquêtes of reageert op promotionele aanbiedingen op onze website. We zullen deze informatie gebruiken om de wedstrijd, enquête of promotie te beheren of de winnaars bericht te geven en wij kunnen dergelijke informatie gebruiken op de manier zoals hieronder uiteengezet.

We zullen niet zonder uw toestemming persoonlijk herkenbare informatie bekend maken, tenzij wij wettelijk het recht hebben of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld indien we hiertoe verplicht zijn vanwege een juridisch proces of ter voorkoming van fraude of andere vergrijpen). U zult behandeld worden, alsof u toestemming heeft gegeven voor bekendmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen.

De beste service
Het is zeer belangrijk voor ons om u service van het hoogste niveau te bieden. Om ons daarbij te helpen, kunnen we gebruik maken van de informatie die u ons verstrekt (inclusief eventuele informatie die u ons verstrekt in samenhang met een wedstrijd of promotieactiviteit) voor:

  • marktonderzoek en het volgen van verkoopgegevens
  • informatieverstrekking aan SIMPC kantoren en bedrijven waarmee wij zaken doen, om hen in staat te stellen u informatie te sturen die voor u van belang kan zijn
  • mocht u op enig moment uw persoonlijke gegevens willen laten verwijderen van www.simpc.nl, dan kunt u hiertoe contact met ons opnemen op info@simpc.nl

Niet-persoonlijke informatie
Wij kunnen automatisch niet-persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals het type internetbrowser dat u gebruikt of de website vanwaar u op onze website bent gekomen. U kunt op basis van deze informatie niet geïdentificeerd worden en de gegevens worden alleen gebruikt om ons te ondersteunen bij het leveren van effectieve service op deze website. Van tijd tot tijd kunnen wij de eigenaren of exploitanten van websites van derden die een link naar onze website hebben informatie verstrekken over het aantal gebruikers dat van de link gebruik maakt. Op basis van deze informatie kunt u niet geïdentificeerd worden.

Derden
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het beleid en de praktijken op het gebied van privacy van eigenaren of exploitanten van andere websites, ook niet wanneer u hiertoe toegang krijgt met behulp van links op onze website. Vandaar dat wij u aanraden op elke website die u bezoekt, het beleid te controleren.

Verder kunnen wij, indien u op onze website bent terechtgekomen via een link op een website van derden, niet verantwoordelijk worden gesteld voor het beleid en de praktijken op het gebied van privacy van de eigenaren of exploitanten van de website van derden vanwaar u op onze website bent terechtgekomen. Vandaar dat wij u aanraden het beleid van de betreffende website van derden te controleren en in geval van vragen of opmerkingen contact op te nemen met de eigenaar of exploitant van die website.